Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused on kõigis maakondades paiknevad organisatsioonid, mis pakuvad tugitegevusi kodanikuühendustele ja –algatustele, nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele.

Kodanikuühiskonna valdkonda koordineerib SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Võrgustiku igapäevast tegevust koordineerib arenduskeskuste omavahelise kokkuleppe alusel SA Järvamaa Arenduskeskus.


Maakondlike arenduskeskuste kontaktandmed.


Kodanikuühenduste valdkonnas pakuvad arenduskeskused järgmisi teenuseid:

Inspireerivad eestvedajaid küsimuses mida saan teha selleks, et oma unistusi ellu viia.

Nõustavad kodanikuühenduste asutamist, sh näiteks:

 • Milline tegutsemisvorm valida?
 • Kuidas asutada MTÜ-d või SA-d?
 • Mida peab ühenduse juht teadma MTÜ/SA juhtimise juriidilistest aspektidest;
 • Kas ühendus peab tegelema dokumendihaldusega?
 • Kuidas sisse seada raamatupidamist ja mida peab ühenduse juht teadma maksudest?

 

Nõustavad organisatsioone tegutsemisvõimekuse kasvatamist ja arendamist, sh näiteks:

 • Kuidas moodustada mittetulundusühenduse juurde meeskonda? Kuidas kaasata vabatahtlikke? Millised on vabatahtlike kaasamise, motiveerimise ja juhtimise eripärad?
 • Kas ühendusel peaks olema arengukava? Millest koosneb arengukava?
 • Kuidas arendada ühenduse juhtimist?
 • Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid? Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?
 • Kuidas mitmekesistada ühenduse tulubaasi?
 • Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
 • Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?
 • Kust leida idee jaoks projektirahastust? Millised on taotluste põhitingimused? Kas ja mida tuleb arvestada projektijuhtimisel?

 

Jagavad infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

 


Ettevõtluse valdkonnas pakuvad arenduskeskused järgmisi teenuseid:

Jagavad infot:

 • toetusvõimaluste kohta;
 • maakondliku ettevõtlusinfo kohta;
 • eraturu konsultantide teenuste kohta;
 • potentsiaalsetele investoritele.

 

Nõustavad alustavaid ettevõtteid teemadel:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh juriidilised küsimused ja maksud;
 • potentsiaalse alustava ettevõtja ja alustava ettevõtte äriplaani nõustamine, sh:
  • turundusplaani nõustamine;
  • ekspordiplaani nõustamine;
  • finantsplaani nõustamine.

 

Nõustavad tegutsevaid ettevõtteid teemadel:

 • projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine.

 

Regionaalse arengu valdkonnas pakuvad arenduskeskused teenuseid:

Jagavad infot:

 • toetusvõimaluste kohta;
 • maakonna arendustegevuste kohta;
 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;
 • ettevõtluse kohta;
 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

 

Nõustavad kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;
 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;
 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;
 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;
 • KOVide poolt eraturult sisseostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;
 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

 

 

 

Otsi sündmust

Aasta:
Kuu:
Piirkond: